• Kon­sul­toin­ti­re­fe­rens­si

  Aloit­ta­van yrit­tä­jän kon­sul­toin­ti — San­na Palo, toi­mi­tus­joh­ta­ja Sub­fee­le Oy

  Lue lisää
 • Yhteis­työ­kump­pa­nin refe­rens­si

  Verk­ko­val­men­nus-yhteis­työ, Tar­ja Surak­ka, toi­mi­tus­joh­ta­ja Deca­net Oy

  Lue lisää
 • Val­men­nus­re­fe­rens­si

  Kan­nat­ta­vuu­den joh­ta­mi­nen — San­na Palo, toi­mi­tus­joh­ta­ja Subway Clot­hing , Kemi

  Lue lisää
 • Val­men­nus­re­fe­rens­si

  Kau­pat kun­toon — Aulis Hap­po­nen, kaup­pias Koo­ken­kä, Mat­kus


  Lue lisää
 • Palaut­tei­ta val­men­nuk­sil­ta

  Kau­pat kun­toon ‑val­men­nus­pa­laut­tei­ta

  Lue lisää
 • Palaut­tei­ta val­men­nuk­sil­ta

  Myy­jis­tä kon­sul­to­vik­si myy­jik­si ‑val­men­nus­pa­laut­tei­ta

  Lue lisää

Referenssit

Uskom­me enem­män vakuut­ta­mi­seen kuin vakuut­te­luun, joten anne­taan asiak­kai­den ker­toa koke­muk­si­aan.