Yritysesittely

Aurinkoiset Askeleet — Aurinkoista valmennusta ja konsultointia

Yri­tyk­sen joh­ta­mi­nen on usein haas­tei­ta täyn­nä. Se haas­taa paris­saan toi­mi­vat päi­vit­täin. Täl­lä alal­la paras­ta­kin joh­ta­jaa tai omis­tau­tu­neem­paa yrit­tä­jää voi arki pai­naa ja kei­not kehi­tyk­seen saat­ta­vat olla vähis­sä, eikä aina tie­dä mihin kes­kit­tyi­si.

 

Ei askel­ten kui­ten­kaan tar­vit­se ras­kaak­si käy­dä, eikä yksin puur­taa, sil­lä apu löy­tyi jo täs­tä! Apu­na­si ja tuke­na­si on joh­ta­mis­ta ja myyn­ti­työ­tä itse­kin teh­nyt sekä myyn­nin ja kan­nat­ta­vuu­den joh­ta­mi­sen koke­nut ammat­ti­val­men­ta­ja, joka aut­taa tar­vit­taes­sa vaik­ka kädes­tä pitäen.

 

Aurin­koi­set Aske­leet ja yrit­tä­jä Vir­pi Hyp­pö­nen tuo avuk­se­si koko osaa­mi­sen­sa, tuken­sa ja ver­kos­ton­sa.