Vuokrapomo – Kuka tuuraisi yrittäjää?

Loma teki­si hyvää! Avain­hen­ki­lö irti­sa­nou­tui! Vas­tuu­hen­ki­lö vaih­tui! Pro­jek­ti­joh­ta­ja kateis­sa! — Näis­sä­kin tapauk­sis­sa aut­taa tai ensia­pua antaa Vuo­kra­po­mo.

 

Tavoi­te

Pomoa­pua yri­tyk­sel­le hädäs­sä

Kei­not

  • Yrit­tä­jän lomi­tus
  • Myy­mä­lä- tai myyn­ti­pääl­li­kön sijai­suus
  • Osto- tai myyn­ti­joh­ta­jan sijai­suus
  • Hr‑, talous- tai mark­ki­noin­ti­pääl­li­kön sijai­suus
  • Cont­rol­le­rin sijai­suus

 

Hyö­dyt

Saat oike­aan aikaan ja paik­kaan koke­neen monia­lao­saa­jan, nopeal­la oppi­mis­ky­vyl­lä ja hyväl­lä tilan­ne­ta­jul­la varus­tet­tu­na.

 

Aika

Tapaus­koh­tai­nen

 

Hin­ta

Tapaus­koh­tai­nen

 

”Cle­ver­boss” — Optio­na kai­kis­sa pal­ve­luis­sa

Itseoh­jau­tu­vuu­den joh­ta­mi­seen suun­ni­tel­tu verk­ko­työ­ka­lu rää­tä­löi­tä­vis­sä yri­tyk­sen käyt­töön.

Val­men­nuk­sen aika­na tai sen jäl­keen itseoh­jau­tu­vuu­den joh­ta­mi­sen työ­ka­lu­na

Hin­ta: alk. 39€/käyttäjä/kk (alv 0%)