Mystery shopping

Kiin­nos­tai­si­ko sinua tie­tää, mil­tä kivi­jal­ka­myy­mä­lä­si tai verk­ko­kaup­pa­si näyt­tää, miten pal­ve­lu toi­mii ja mil­lai­nen kuva asiak­kaal­le­si jää Sinun myy­mä­läs­tä­si? Mys­te­ry shop­ping on hen­ki­lö­kun­nan tie­tä­mät­tä myy­mä­lää­si toteu­tet­ta­va yllä­tys­käyn­ti, jon­ka aika­na kar­toi­te­taan yhdes­sä sovi­tut asiat. Näin saat aidon kuvan asia­kas­ko­ke­muk­ses­ta ja arvo­kas­ta tie­toa kehi­tys­työ­hön. 

Hin­ta alk. 90€/h (alv 0%)

 

”Cle­ver­boss” — Optio­na kai­kis­sa pal­ve­luis­sa

Itseoh­jau­tu­vuu­den joh­ta­mi­seen suun­ni­tel­tu verk­ko­työ­ka­lu rää­tä­löi­tä­vis­sä yri­tyk­sen käyt­töön.

Val­men­nuk­sen aika­na tai sen jäl­keen itseoh­jau­tu­vuu­den joh­ta­mi­sen työ­ka­lu­na

Hin­ta: alk. 39€/käyttäjä/kk (alv 0%)