Lisäpalvelut

Lisä­pal­ve­lut

 • Exten­ded Disc-ana­lyy­si, 300€/hlö (alv 0%). Isom­mat ryh­mät, kysy tar­jous!
 • Lii­ke­toi­min­ta­suun­ni­tel­mien, bud­jet­tien rahoi­tus- sekä kas­sa­vir­ta­las­kel­mien laa­ti­mi­nen
 • Tulos­las­kel­ma ja tase — tär­keät luvut tutuk­si
 • Usean lii­ke­pai­kan joh­ta­mi­sen val­men­nus
 • Hen­ki­lös­tön itseoh­jau­tu­vuu­den spar­raa­mi­nen
 • Hit­ra­te% ja kes­kios­tos kas­vuun ‑val­men­nus
 • Kan­nat­ta­van hin­noit­te­lun kon­sul­toin­tia­pu
 • Osta­mi­sen suun­nit­te­lu ja bud­je­toin­ti
 • Esil­le­pa­not — visu­aa­li­nen myy­mä­lä
 • Asia­kas­ta­pah­tu­mien ideoin­ti ja/tai toteu­tus
 • Mark­ki­noin­ti­tem­paus­ten ideoin­ti ja/tai toteu­tus
 • Rää­tä­löi­dyt val­men­nuk­set
 • Hen­ki­lö­kun­nan vir­kis­tys­päi­vien ideoin­ti ja/tai toteu­tus

 

”Cle­ver­boss” — Optio­na kai­kis­sa pal­ve­luis­sa

Itseoh­jau­tu­vuu­den joh­ta­mi­seen suun­ni­tel­tu verk­ko­työ­ka­lu rää­tä­löi­tä­vis­sä yri­tyk­sen käyt­töön.

Val­men­nuk­sen aika­na tai sen jäl­keen itseoh­jau­tu­vuu­den joh­ta­mi­sen työ­ka­lu­na

Hin­ta: alk. 39€/käyttäjä/kk (alv 0%)